0885 46 11 22

Учебни Програми

Учебни програми по английски език

Учебни програми по английски език от авторската система на Your English Specialist.
Времевата система в английския език обяснена и YES Езиков конструктор са тук, за да Ви помогнат да развиете уменията си за качествена комуникация и разбиране на едно по-високо ниво.

Разработени спрямо едни от най-често срещаните проблеми за учащите:
– Времената и тяхната правилна употреба
– Съставянето на подходящ словоред и точно изразяване

учебни програми по английски език

Времевата система в английски език обяснена!


Информация

Изпитвали ли сте затруднения при изразяването на граматичните времена?

Един от най-честите проблеми пред който се изправям в ежедневната си работа с учащи е тяхната неувереност при правилната употреба на времевата рамка. Често това се случва понеже никога не са разглеждали цялата рамка на веднъж, защото тя се взима на различни етапи из учебните нива и е разпокъсана с големи диапазони между всяко от тях!

Това се отразява на способността на учащите да ги прилагат ефективно и главно ползват или разчитат на първите “Прости” и “Продължителни” времена, но дори и за тях не винаги са сигурни, а натам нещата вече започват да ги затрудняват дори повече.

Тук времената се преподават по един и същ модел и с еднакъв похват, за да са по-лесни при съпоставяне!

Свойства

Всички граматични времена

Еднаква рамка и шаблон

Еднаква история за примери

Съвети и трикове

Цветови код

Съдържание

Времевата система обяснена съдържа:

12 Граматични времена /40 Интерактивни слайда / Продължителност: 4 ч. 26 мин. / 10 Допълнителни файла / 16 теста

+ 30-дневна подкрепа от преподавателя

39.99 лв

YES Езиков конструктор


Информация

Изпитвали ли сте трудности да съставяте въпросите си точно и ефективно?

Не сте сигурни дали това, което изразявате е правилно? Разпознавате ли точните позиции на всяка част на речта и къде трябва да са разположени във въпроси и изречения?

Предлагаме на Вашето внимание нашия Езиков конструктор по английски език, инструмент с практична цел за ефективно съставяне на въпроси, отговори и техните правилни словореди.

В своята логика прилича и имитира шарените блокчета от детските конструктори и всеки цвят има назначена част на речта, която да репрезентира. С това пособие лесно ще свикнете къде е точното място на всеки компонент и какво спряга.

Свойства

Списъци със словореди за всички спомагателни глаголи

Списъци със словореди за всички модални глаголи

Списъци със словореди за всички Wh- думи

Цветови код

700 словоредни структури

Висококачествен запис и коментари

Съдържание

Езиковия конструктор съдържа:

Списъци с по 35 типични и често срещани словоредни структури разпределени в 20 отделни обучения за всички спомагателни и модални глаголи, както и такива за въпросителните Wh- думи и техните режими.

22 Интерактивни слайда / Продължителност: 3 ч. 25 мин.

+ 30-дневна подкрепа от преподавателя

 

39.99 лв

За още полезна информация и материали посетете канала на Your English Specialist в YouTube