0885 46 11 22

Учебни Програми


Изпитвали ли сте затруднения при изразяването на граматичните времена?

Един от най-честите проблеми пред който се изправям в ежедневната си работа с учащи е тяхната неувереност при правилната употреба на времевата рамка. Често това се случва понеже никога не са разглеждали цялата рамка на веднъж, защото тя се взима на различни етапи из учебните нива и е разпокъсана с големи диапазони между всяко от тях! Това се отразява на тяхната способност да ги прилагат ефективно и главно ползват или разчитат на първите “Прости” и “Продължителни” времена, но дори и за тях не винаги са сигурни, а натам нещата вече започват да ги затрудняват.

40 Интерактивни слайда / Продължителност: 4 ч. 21 мин. / 10 Допълнителни файла

30-дневна подкрепа от преподавателя
Натиснете тук

 

Времевата система в английски език обяснена!


Всички времена в Английски език

Обединена Рамка

Еднакъв Сюжет и Персонаж

Съвети и Трикове

Кодирана по цвят


Изпитвали ли сте трудности да съставяте въпросите си точно и ефективно? Не сте сигурни дали това, което изразявате е правилно? Разпознавате ли точните позиции на всяка част на речта и къде трябва да са разположени във въпроси и изречения?

Предлагаме на Вашето внимание нашия Езиков конструктор по английски език, инструмент с практична цел за ефективно съставяне на въпроси, отговори и техните правилни словореди.

В своята логика прилича и имитира шарените блокчета от детските конструктори и всеки цвят има назначена част на речта, която да репрезентира. С това пособие лесно ще свикнете къде е точното място на всеки компонент и какво спряга.

Пособието съдържа списъци с по 35 типични и често срещани словоредни структури разпределени в 20 отделни обучения за всички спомагателни и модални глаголи, както и такива за въпросителните Wh- думи и техните режими.

22 Интерактивни слайда / Продължителност: 3 ч. 25 мин.

30-дневна подкрепа от преподавателя
Натиснете тук

Езиков конструктор по английски език


Списъци за всички спомагателни глаголи


Списъци за всички модални глаголи


Списъци за всички Wh- думи


С включен цветови код


Включва 700 популярни словореда


Озвучен с качествено аудио + коментари и насоки


Scroll to Top