0885 46 11 22

Курсове

Онлайн курсове по английски език

Онлайн курсове по английски език за самоподготовка или с подкрепа от преподавател по всички нива (A1-C2) от Европейската езикова рамка. Съдържат всичко необходимо за ефективно научаване и разбиране на материала. Максимално доближаващи се до живо занятие.

Добре дошли!

Всичко започва от тук!
Открийте системата чрез безплатно ДЕМО занятие!

YES Въвеждащо ДЕМО занятие

Информация (ДЕМО)

Радостни сме да Ви представим нашата ДЕМО сесия, която има за цел да Ви запознае с дизайнаметодите и практиките приложени в обученията! Ще имате възможност да преминете едно примерно занятие, което да Ви даде пълноценни насоки и съвети още от самото начало!

Надяваме се да намерите за полезно това въвеждащо занятие и Ви очакваме с нетърпение в следващите!

След записване и преминаване през ДЕМО сесията ще имате възможност да ангажирате индивидуална консултация, а също и да попълните входящ тест за определяне на нивото!

Ползи (ДЕМО)
Може да се използва за: Разбиране на функциите на системата / Преглед на дизайна и формата / Запознаване се с метода / Учене и подготовка / Попълване на анкета и тест за определяне на ниво / Запазване на лична консултация
Съдържание (ДЕМО)

ДЕМО занятието съдържа:

3 Компонента / 3 Визуални графики / 1 Умение / Разговорна секция / Речникова база / Писмена задача / Примерен тест / 15 Интерактивни слайда / 51 минути запис / Анекта + Входящ тест / Лична консултация + БОНУС YES Starter pack

YES Ниво 1 (A1 - Elementary)

Готови ли сте да (пре)откриете английския език по изцяло модерен и практичен начин?

Базова основа

Нека започнем със силна основа, над която да градим!

Информация (Ниво 1)

В първото ниво на нашата система ще работите върху началните два модула (начинаещ и учащ), където ще намерите всичко необходимо, за да започнете напълно новия си опит в изучаването и използването на английски в живота си!

Първият модул (начинаещ) започва с най-малките частици: букви, звуци и числа и ще стигнем до основните видове въпроси, посоки на света и умения, като да се представите и да казвате час/ден/дата и много други!

Във втори модул (учащ) ще се запознаете с основните части на речта и изречението, как се оформят и използват ефективно! Ще учите какво са спомагателни и модални глаголи, какви предлози и местоимения се използват в основните видове словореди, ще вземем и първото ни глаголно време!

Ползи (Ниво 1)
Може да се използва за: Научаване и разбиране на основите / Преглед и преговор / Поддръжка и обогатяване на знания / Подобряване на  разбирането и владеенето на езика
Съдържание (Ниво 1)

YES Ниво 1 (A1) съдържа:

2 Модула (Novice и Beginner) / 8 Учебни и 2 Преговорни занятия / 24 Граматични компонента / 40 Визуални графики  / 10 Умения / 10 Тематични разговора / 10 Речникови банки / 10 Писмени задачи / 11 Теста / 132 Интерактивни слайдове / 2 Файла за изтегляне / 12 часа и 5 минути аудио запис + БОНУС Материали

140.00 ЛВ

175.00 ЛВ

280,00 ЛВ

330,00 ЛВ

YES Ниво 2 (A2 - Pre-Intermediate)

Готови ли сте да подсилите уменията си по английски език?

Опората

Нека развием над вече изграденото!

Информация (Ниво 2)

Във второто ниво на нашата система ще работите по два модула (Learner & Builder), където ще намерите всичко необходимо, за да изградите допълнително своя опит в изучаването и използването на английски в живота!

Третият модул (Learner) предоставя знания за останалите части на речта, както и по-задълбочен поглед върху изразяването на способности и умения, знания за съюзи и частици за насочване на контекстизразяване на минали събитияизразяване на собственост, обсъждане на по-сложни числени структуриговорене за професионален опит и как да се изразяваме по-динамично!

В модул четири (Builder) ще изясним използването на предлози, времеви изрази и структурище можем да изразим присъствие и отсъствиеколичества, ще се научим как да изразяваме планове и намерения за бъдещето, да говорим за дейности и графици, пътувания и транспорт, да разбираме и даваме указания/инструкциида питаме и говорим за уговорки и много други полезни компоненти.

Ползи (Ниво 2)
Може да се използва за: Разширяване на основите и научаване на подробности / Преглед и преговор / Поддържане и обогатяване на Вашите знания / Подобряване на разбирането и владеенето на езика
Съдържание (Ниво 2)

YES Ниво 2 (A2) Съдържа:

2 Модула (Builder и Learner) / 8 Учебни и 2 Преговорни занятия / 24 Граматични компонента / 50 Визуални графики  / 10 Умения / 10 Тематични разговора / 10 Речникови банки / 3 Допълнителни анекс речникови банки / 10 Писмени задачи / 11 Теста / 137 Интерактивни слайдове / 7 Файла за изтегляне / 12 часа и 51 минути аудио запис + БОНУС Материали

140.00 ЛВ

175.00 ЛВ

280.00 ЛВ

330.00 ЛВ

YES Ниво 3 (B1 - Intermediate)

Искате ли да достигнете до следващото ниво на познанията си по английски език?

Изграждането

Развиването на уменията и способностите е от изключителна важност!

Информация (Ниво 3)

Във трето ниво от нашата система пак имаме на разположение два модула (Adept & Intermediate), където ще намерите нужната информация, за да развиете дори повече своето владеене и контрол на правилно ползване на английски език в живота си!

Пети модул (Adept) предоставя знания за режимите на определени структури и тяхната употребаЩе задълбочим познанията си и ще можем да изразяване нужди, задължения, предпочитания и съветиЩе съставяме заповеди и индиректни въпроси, а също така и ще обсъждаме излизания, пътешевствия и празнициИма включени и изключително важни похвати с Would, Have и HowЩе развиваме ритъм, умения за интонация и ще постигнем едно по-добро изразяване!

Във модул шест (Intermediate) ще работим с първото си Перфектно време и неговите модели на ползванеЩе разберем как да изразяваме пропорции, а също така и какви структури могат да следват главният глагол в изречениетоЩе развием способност за изказване на (не)съгласия и изразяване на мнения отностно неща като събития, дрехи и музикаЩе боравим с първите две форми на условно наклонение и ще обърнем внимание на нашите навици и начини за тяхното рефериране.

Ползи (Ниво 3)
Може да се използва за: Научаване на първоначалните характеристики и структури на нивата от клас В / Преглед  и преговор / Поддръжка и обогатяване на знания / Значително подобряване в разбирането и владеенето на езика
Съдържание (Ниво 3)

YES Ниво 3 (B1) съдържа:

2 Модула (Adept и Intermediate) / 8 Учебни и 2 Преговорни занятия / 24 Граматични компонента / 26 Визуални графики  / 10 Умения / 10 Тематични разговора / 10 Речникови банки / 6 Допълнителни анекс речникови банки / 10 Писмени задачи / 11 Теста / 127 Интерактивни слайдове / 7 Файла за изтегляне / 9 часа и 54 минути аудио запис + БОНУС Материали

140.00 ЛВ

175.00 ЛВ

330.00 ЛВ

390.00 ЛВ

YES Ниво 4 (B2 - Upper-Intermediate)

Искате ли да придобиете още повече важни структури и знания?

Развитието

Разгръщане на процеса дори повече и повече!

Информация (Ниво 4)

Във четвърто ниво от нашата система пак имаме на разположение два модула (Advancer & Doer), където ще намерите нужната информация, за да развиете дори още повече способностите си!

В модул седем (Advancer) имаме работа с фразовите глаголи, разграничаването между страдателен и деятелен залог, а също и следващите две условни наклонения! Ще представим информация за някои от най-важните групи модални глаголи и местоимения. Ще обсъждаме забавления, спорт, престъпност и медия и как да изразяваме наблюдения, заключения и предпочитания. Време с което ще се занимаем е Минало Перфектно.

Във модул осем (Doer) ще разграничим пряка и преразказна реч, ще добием умения да преразказваме и цитираме, да изразяваме обхвати и пропорции. Ще обсъждаме инфраструктура, образование, литература, новини и настоящи събития. Ще се запознаем и с останалите продължителни времена и техните комбинации с други структури.

Ползи (Ниво 4)
Може да се използва за: Изучаване на материали и компоненти на ниво В2 / Преглед и преговор / Поддържане и обогатяване на Вашите знания / Подобряване на разбирането и владеенето на езика на по-високо ниво
Съдържание (Ниво 4)

YES Ниво 4 (B2) съдържа:

2 Модула (Advancer и Doer) / 8 Учебни и 2 Преговорни занятия / 24 Граматични компонента / 30 Визуални графики  / 10 Умения / 10 Тематични разговора / 10 Речникови банки / 1 Допълнителна анекс речникова банка / 10 Писмени задачи / 11 Теста / 117 Интерактивни слайдове / 4 Файла за изтегляне / 8 часа и 6 минути аудио запис + БОНУС Материали

140.00 ЛВ

175.00 ЛВ

330.00 ЛВ

390.00 ЛВ

YES Ниво 5 (C1 - Advanced)

Важно ли е за Вас да разбирате всичко и да комуникирате ефективно?

Напредъкът

Достигане на високо ниво на разбиране!

Информация (Ниво 5)

В пето ниво от системата разполагате отново с два модула (Trainee & Coordinator)където сме поместили всичката нужна информация, за обогатяването на способностите Ви за изразяване на английски език не само в ежедневието, но и в по-конкретни ситуации!

В модул девет (Trainee) ще наблегнем над стил, изразяване и учтивост, ще формулираме как да говорим за надежди, желания и съжаленияще правим пояснения и разграничения, ще започнем групата на перфектно продължителните граматични времена, а също така ще обсъждаме теми свързани с лайфстайл, изкуство, бизнес и различни проблеми.

Във десети модул (Coordinator) ще обсъждаме популярни грешки, свързаност на текст и изказ, паралелни структури, инверсия и смесени условни наклоненияСред темите включени за обсъждане са успех, наука, промени и енергетикаЩе бъдат взети също и последните граматични времена.

Ниво 5 от системата представя по-високи и сложни похвати за ефективното справяне в личното и професионално общуване и изразяване. Добавя нови познания и оформя досегашните, така че да можете максимално качествено да развиете способностите си.

Ползи (Ниво 5)
Може да се използва за: По-напреднало развитие с по-сложни познания и съдържание / Преглед и преговор / Поддържане и обогатяване на Вашите знания до наистина висока степен / Подобряване на разбирането и владеенето на езика пълноценно
Съдържание (Ниво 5)

YES Ниво 5 (C1) съдържа:

2 Модула (Trainee и Coordinator) / 8 Учебни и 2 Преговорни занятия / 24 Граматични компонента / 20 Визуални графики  / 10 Умения / 10 Тематични разговора / 10 Речникови банки / 2 Допълнителни анекс речникови банки / 10 Писмени задачи / 11 Теста / 109 Интерактивни слайдове / 8 Файла за изтегляне / 8 часа и 17 минути аудио запис + БОНУС Материали

140.00 ЛВ

175.00 ЛВ

380.00 ЛВ

450.00 ЛВ

YES Ниво 6 (C2 - Proficiency)

Искате ли да сте изключителни по английски език?

Постижението

Достигането на върхово представяне и усвояване на езика пълноценно!

Информация (Ниво 6)

Притежавате ли изключителни познания и способности по английски език? Смятате ли за необходимо да умеете да се справяте със ситуации от всякакво естество без значение от тема, сложност, регистър и причина? Имате ли желание да ползвате всички стилистични похвати в изказа си?

В шесто ниво от системата разполагате с последните два модула (Practicer & User), където сме поместили цялата информация, която е необходима за максималното развиване на способностите Ви за изразяване на английски език с лекота, не само в ежедневието, но и във всяка една възникнала ситуация!

В модул единадесет (Practicer) ще продължим да работим над Вашият стил, изразяване и способности, ще обсъждаме култура, традиции, мода и имидж. Ще учим как да правим комплименти, да идентифицираме обидни думи и да умеем да бъдем конкретни в комуникацията си. Ще обобщим разказвателните времена, а също така ще изясним какво е Вид на глагола, съставни съюзи и какви структури за съпоставяне съществуват в английския език. Ще добиете представа как да сте динамични в речта си и колко видове синтез на изреченията има.

Във модул дванадесет (User) ще обсъдим видовете морфологични и лексикални единици, редакция, добавяне и пропускане на елементи, и кога е допустимо това, различните форми на преносен смисъл, преувеличения и въвеждащи структури. Сред включените за обсъждане теми имаме здраве, история, мечти и популярност. Ще бъдат взети също множество изключително важни медицински термини.

Ниво 6 от системата достига до последните и най-сложни похвати, тънкости и умения за ефективното справяне с всяка възникваща ситуация и завършва обучението. Добавя финалните познания и обобщава досегашните, така че да можете да бъдете напълно подготвени за всяко предизвикателство свързано с английския език.

Ползи (Ниво 6)
Може да се използва за: Запознаване с материята от най-високо ниво / Преглед и преговор / Поддържане и обогатяване до завършеност на Вашите знания / Подобряване на разбирането, стила и владеенето на езика / Завършване на обучението
Съдържание (Ниво 6)

YES Ниво 6 (C2) съдържа:

2 Модула (User и Completer) / 8 Учебни и 2 Преговорни занятия / 24 Граматични компонента / 20 Визуални графики  / 10 Умения / 10 Тематични разговора / 10 Речникови банки / 1 Допълнителна анекс речникова банка / 10 Писмени задачи / 11 Теста / 104 Интерактивни слайдове / 3 Файла за изтегляне / 9 часа и 31 минути аудио запис + БОНУС Материали

140.00 ЛВ

175.00 ЛВ

380.00 ЛВ

450.00 ЛВ

Пакети от нива

Прегледайте вариантите за пакети от нива!


Автоматизирани / Самостоятелни курсове:
– Автономно обучение
– Интерактивни и респонсивни
– Двуезичен превод

– Качествено озвучени
– 24/7 достъп до материалите
– Повтаряемост на съдържанието
– Проверка на писмените задачи
– Тестове и оценяване
– Сертификат за завършване
– Активна поддръжка от платформата
– Възможност за поръчка на консултации


Курсове с подкрепа от преподавател:
– Всичко от автоматизирания режим
+
– Период на подкрепа от преподавател
с възможност за 60 / 90 / 120 / 180 / 360 дни
– Потребителите могат да задават въпроси
– Получават отговор директно в материала

(по време на периода на подкрепа)
– Редица други разширени настройки
– След периода на подкрепа обучението
остава налично в автоматичен режим
– Възможност за поръчка на консултации


Повече информация за системата може да намерите тук