0885 46 11 22

Курсове

Безплатно ДЕМО занятие:
Натиснете тук

 

YES Въвеждащо ДЕМО занятие


Добре дошли в учебната система на Your English Specialist!

Радостни сме да Ви представим нашата ДЕМО сесия, която има за цел да Ви запознае с дизайна, методите и практиките приложени в обученията! Ще имате възможност да преминете едно примерно занятие, което да Ви даде пълноценни насоки и съвети още от самото начало!

Надяваме се да намерите за полезно това въвеждащо занятие и Ви очакваме с нетърпение в следващите!
След записване и преминаване през ДЕМО сесията ще имате възможност да ангажирате индивидуална консултация, а също и да попълните входящ тест за определяне на нивото!

Подходящо за: Учене и придобиване на нови знания / Проверка на настоящо разбиране и владеене на езика / Развиване на умения
– 15 Интерактивни слайда –
– Продължителност: 50 минути –
– Анкета и Входящ тест –

БЕЗПЛАТНО YES ДЕМО

 • 1 Демо занятие
 • Преглед на формата
 • Качествен двуезичен запис и текст
 • Интерактивен дизайн
 • Подходящ за мобилни устройства
 • Визуални графики и материали
 • 1 Писмена задача и 1 примерен тест
 • YES Анкета и Входящ тест + Лична консултация

Самостоятелен курс:
Натиснете тук

Курс със 180 дни подкрепа:
Натиснете тук

YES Ниво 1 (A1)


Готови ли сте да (пре)откриете английския език по модерен начин?

В първото ниво на нашата система ще работите върху началните два модула (начинаещ и учащ), където ще намерите всичко необходимо, за да започнете напълно новия си опит в изучаването и използването на английски в живота си!

Първият модул (начинаещ) започва с най-малките частици: букви, звуци и числа и ще стигнем до основните видове въпроси, посоки на света и умения, като да се представите и да казвате час/ден/дата и много други!

Във втори модул (учащ) ще се запознаете с основните части на речта и изречението, как се оформят и използват ефективно! Ще учите какво са спомагателни и модални глаголи, какви предлози и местоимения се използват в основните видове словореди, ще вземем и първото ни глаголно време!

Подходящ за: Учене и придобиване на знания / Преговор / Поддръжка / Развитие на умения
– 132 Интерактивни слайда –
– Продължителност: 12 ч. 05 мин. –
– 2 Файла с възможност за изтегляне –

YES 1

 • 8 Учебни занятия
 • 2 занятия за преговор
 • Качествен двуезичен запис и текст
 • Интерактивен дизайн
 • Подходящ за мобилни устройства
 • Визуални графики и материали
 • 10 Писмени задачи
 • 11 теста

Самостоятелен курс:
Натиснете тук
Курс със 180 дни подкрепа:
Натиснете тук

YES Ниво 2 (A2)


Готови ли сте да развиете своя английски по удобен начин?

Във второто ниво на нашата система ще работите по два модула (Learner & Builder), където ще намерите всичко необходимо, за да изградите допълнително своя опит в изучаването и използването на английски в живота!

Третият модул (Learner) предоставя знания за останалите части на речта, както и по-задълбочен поглед върху изразяването на способности и умения, знания за съюзи и частици за насочване на контекст, изразяване на минали събития, изразяване на собственост, обсъждане на по-сложни числени структури, говорене за професионален опит и как да се изразяваме по-динамично!

В модул четири (Builder) ще изясним използването на предлози, времеви изрази и структури, ще можем да изразим присъствие и отсъствие, количества, ще се научим как да изразяваме планове и намерения за бъдещето, да говорим за дейности и графици, пътувания и транспорт, да разбираме и даваме указания/инструкции, да питаме и говорим за уговорки и много други полезни компоненти.

Подходящ за: Учене и придобиване на знания / Преговор / Поддръжка / Развитие на умения
– 137 интерактивни слайда –
– Продължителност: 12 ч. 51 мин. –
– Файлове с възможност за изтегляне: 7 –

YES 2

 • 8 Учебни занятия
 • 2 занятия за преговор
 • Качествен двуезичен запис и текст
 • Интерактивен дизайн
 • Подходящ за мобилни устройства
 • Визуални графики и материали
 • 10 Писмени задачи
 • 11 теста

Самостоятелен курс:
Натиснете тук
Курс със 180 дни подкрепа:
Натиснете тук

YES Ниво 3 (B1+)


Готови ли сте да стигнете до следващото ниво на своите знания и умения по английски език?

Във трето ниво от нашата система пак имаме на разположение два модула (Adept & Intermediate), където ще намерите нужната информация, за да развиете дори повече своето владеене и контрол на правилно ползване на английски език в живота си!

Пети модул (Adept) предоставя знания за режимите на определени структури и тяхната употреба. Ще задълбочим познанията си и ще можем да изразяване нужди, задължения, предпочитания и съвети. Ще съставяме заповеди и индиректни въпроси, а също така и ще обсъждаме излизания, пътешевствия и празници. Има включени и изключително важни похвати с Would, Have и How. Ще развиваме ритъм, умения за интонация и ще постигнем едно по-добро изразяване!

Във модул шест (Intermediate) ще работим с първото си Перфектно време и неговите модели на ползване. Ще разберем как да изразяваме пропорции, а също така и какви структури могат да следват главният глагол в изречението. Ще развием способност за изказване на (не)съгласия и изразяване на мнения отностно неща като събития, дрехи и музика. Ще боравим с първите две форми на условно наклонение и ще обърнем внимание на нашите навици и начини за тяхното рефериране.

Подходящ за: Учене и придобиване на знания / Преговор / Поддръжка / Развитие на умения
– 127 интерактивни слайда –
– Продължителност: 9 ч. 54 мин. –
– Файлове с възможност за изтегляне: 7 –

YES 3

 • 8 Учебни занятия
 • 2 занятия за преговор
 • Качествен двуезичен запис и текст
 • Интерактивен дизайн
 • Подходящ за мобилни устройства
 • Визуални графики и материали
 • 10 Писмени задачи
 • 11 теста

Самостоятелен курс:
Натиснете тук
Курс със 180 дни подкрепа:
Натиснете тук

YES Ниво 4 (B2)


Искате ли да имате повече от важните умения и знания по английски?

Във четвърто ниво от нашата система пак имаме на разположение два модула (Advancer & Doer), където ще намерите нужната информация, за да развиете дори още повече способностите си!

В модул седем (Advancer) имаме работа с фразовите глаголи, разграничаването между страдателен и деятелен залог, а също и следващите две условни наклонения! Ще представим информация за някои от най-важните групи модални глаголи и местоимения. Ще обсъждаме забавления, спорт, престъпност и медия и как да изразяваме наблюдения, заключения и предпочитания. Време с което ще се занимаем е Минало Перфектно.

Във модул осем (Doer) ще разграничим пряка и преразказна реч, ще добием умения да преразказваме и цитираме, да изразяваме обхвати и пропорции. Ще обсъждаме инфраструктура, образование, литература, новини и настоящи събития. Ще се запознаем и с останалите продължителни времена и техните комбинации с други структури.

Подходящ за: Учене и придобиване на знания / Преговор / Поддръжка / Развитие на умения
– 117 интерактивни слайда –
– Продължителност: 8 ч. 06 мин. –
– Файлове с възможност за изтегляне: 4 –

YES 4

 • 8 Учебни занятия
 • 2 занятия за преговор
 • Качествен двуезичен запис и текст
 • Интерактивен дизайн
 • Подходящ за мобилни устройства
 • Визуални графики и материали
 • 10 Писмени задачи
 • 11 теста

Самостоятелен курс:
Натиснете тук
Курс със 180 дни подкрепа:
Натиснете тук

YES Ниво 5 (C1)


На достатъчно високо ниво ли е Вашият капацитет по английски език? Разполагате ли с нужните умения да се справяте в множество ситуации в ежедневието? Смятате ли за важно да разбирате и комуникирате с по-сложни похвати? 

В пето ниво от системата разполагате отново с два модула (Trainee & Coordinator), където сме поместили всичката нужна информация, за обогатяването на способностите Ви за изразяване на английски език не само в ежедневието, но и в по-конкретни ситуации!

В модул девет (Trainee) ще наблегнем над стил, изразяване и учтивост, ще формулираме как да говорим за надежди, желания и съжаления, ще правим пояснения и разграничения, ще започнем групата на перфектно продължителните граматични времена, а също така ще обсъждаме теми свързани с лайфстайл, изкуство, бизнес и различни проблеми.

Във десети модул (Coordinator) ще обсъждаме популярни грешки, свързаност на текст и изказ, паралелни структури, инверсия и смесени условни наклонения. Сред темите включени за обсъждане са успех, наука, промени и енергетика. Ще бъдат взети също и последните граматични времена.

Ниво 5 от системата представя по-високи и сложни похвати за ефективното справяне в личното и професионално общуване и изразяване. Добавя нови познания и оформя досегашните, така че да можете максимално качествено да развиете способносите си.

Подходящ за: Учене и придобиване на знания / Преговор / Поддръжка / Развитие на умения
– 109 интерактивни слайда –
– Продължителност: 8 ч. 17 мин. –
– Файлове с възможност за изтегляне: 8 –

YES 5

 • 8 Учебни занятия
 • 2 занятия за преговор
 • Качествен двуезичен запис и текст
 • Интерактивен дизайн
 • Подходящ за мобилни устройства
 • Визуални графики и материали
 • 10 Писмени задачи
 • 11 теста

Самостоятелен курс:
Натиснете тук
Курс със 180 дни подкрепа:
Натиснете тук

YES Ниво 6 (C2)


Притежавате ли изключителни познания и способности по английски език? Смятате ли за необходимо да умеете да се справяте със ситуации от всякакво естество без значение от тема, сложност, регистър и причина? Имате ли желание да ползвате всички стилистични похвати в изказа си?

В шесто ниво от системата разполагате с последните два модула (Practicer & User), където сме поместили цялата информация, която е необходима за максималното развиване на способностите Ви за изразяване на английски език с лекота, не само в ежедневието, но и във всяка една възникнала ситуация!

В модул единадесет (Practicer) ще продължим да работим над Вашият стил, изразяване и способности, ще обсъждаме култура, традиции, мода и имидж. Ще учим как да правим комплименти, да идентифицираме обидни думи и да умеем да бъдем конкретни в комуникацията си. Ще обобщим разказвателните времена, а също така ще изясним какво е Вид на глагола, съставни съюзи и какви структури за съпоставяне съществуват в английския език. Ще добиете представа как да сте динамични в речта си и колко видове синтез на изреченията има.

Във модул дванадесет (User) ще обсъдим видовете морфологични и лексикални единици, редакция, добавяне и пропускане на елементи, и кога е допустимо това, различните форми на преносен смисъл, преувеличения и въвеждащи структури. Сред включените за обсъждане теми имаме здраве, история, мечти и популярност. Ще бъдат взети също множество изключително важни медицински термини.

Ниво 6 от системата достига до последните и най-сложни похвати, тънкости и умения за ефективното справяне с всяка възникваща ситуация и завършва обучението. Добавя финалните познания и обобщава досегашните, така че да можете да бъдете напълно подготвени за всяко предизвикателство свързано с английския език.

Подходящ за: Учене и придобиване на знания / Преговор / Поддръжка / Развитие на умения
– 104 интерактивни слайда –
– Продължителност: 9 ч. 31 мин. –
– Файлове с възможност за изтегляне: 3 –

YES 6

 • 8 Учебни занятия
 • 2 занятия за преговор
 • Качествен двуезичен запис и текст
 • Интерактивен дизайн
 • Подходящ за мобилни устройства
 • Визуални графики и материали
 • 10 Писмени задачи
 • 11 теста

Scroll to Top