0885 46 11 22

Писмени Услуги

Преводи


Нуждаете се от превод на Ваш материал?
Предлагаме двупосочни преводи:
Български -> Английски
Английски -> Български

Свържете се с нас за следните текстове:

Преводаческа страница съдържа 1800 символа (с пространствата)!

Входящите/Изходящите текстове не винаги са един и същ брой страници!

Възможно е да се изисква предплата 1/3 от предвидената/договорената сума.

Литературен текст


Художествени
Нехудожествени

Биографични

ЛВ.9 - 12

Страница А4

 • Под 50 страници: 12 лв.
 • Между 51-100 страници: 11 лв.
 • Между 101-200 страници: 10 лв.
 • Над 200 страници: 9 лв.

Търговски текст


Бизнес
Маркетинг
Финансови

ЛВ.10 - 15

Страница А4

 • Под 50 страници: 15 лв.
 • Между 51-100 страници: 13 лв.
 • Между 101-200 страници: 11 лв.
 • Над 200 страници: 10 лв.

Технически текст


Научни
Медицински
Специализирани

ЛВ.14 - 20

Страница А4

 • Под 50 страници: 20 лв.
 • Между 51-100 страници: 18 лв.
 • Между 101-200 страници: 16 лв.
 • Над 200 страници: 14 лв.

*Цените може леко да варират (+/- 0,50 лв.) според: сложност, специфики, посока и срокове!

Креативно писане

Оригинално съдържание по Вашите нужди!


Писането на oригинални текстове е друга услуга, която сме годри да прежлодим!

Искаме да Ви помогнем, когато имате нужда от интересни и оригинални текстове за Вашите продукти или кампании! Нашите описателни умения гарантират информацията Ви да бъде запомняща се и лесна за разбиране!

Креативно

По поръчка

 • Копирайтинг
 • Креативно писане
 • Редакция и подобрения
 • Англификация
 • Превод на медия
 • Подобрения на CV
 • Писане на субтитри
 • Превод на уебсайт
 • Консултации

Не намирате необходимата услуга?
Свържете се с нас чрез формата за запитване!

 

 

  Scroll to Top