0885 46 11 22

Благодарности

Хората помогнали ми в това пътешествие!


Тук бих искал да благодаря на всички хора спомогнали на проекта Your English Specialist в неговото развитие. Всички те са изключително способни в своята професия и умения и за мен техния принос е изключително важен!

Андрей
Саботилов
[Аудио обработка / Маркетинг]

Мария
Сидерова
[Бранд / Дизайн / Духче]

Методи
Христов
[Консултиране]

Весела
Такучева
[Редакции / Кампании]

Марин
Рупанов
[Уебсайт / Сайт Оптимизация]

Мартин
Костов
[Консултиране и Документация]

Както и всички други хора подкрепили ме!

Приятели, Семейство, Клиенти и Ученици!


! БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ВИ !