0885 46 11 22

Системата на YES

Система по английски език от Your English Specialist

Система по английски език от Your English Specialist (YES) представлява компилация от обучения с всичко необходимо за успешно усвояване на английски език и прилагането му на практика, за да добиете едно по-ясно разбиране!

Материалите са авторски, а също така изготвени и компилирани в логичен ред и компактен вид, така че да може бързо, лесно и удобно да бъдат възприети нови знания, и умения от учащите. 

Методи/Практики:

В системата са интегрирани както модерни така и традиционни методи на обучение/преподаване предоставящи възможност за едно по-ефективно и разбираемо възприемане на информацията. Има внедрени елементи от дисциплини като Психология, Сугестология, Мнемоника, Неврология и Дизайн.

Стараем се да съобразяваме процеса според различни фактори включващи; Вид учащ (Визуален/Аудиален/Кинестетичен/Социален), Вашите цели свързани с английски език, професия, индустрия, и интереси.

Подходяща за:

Учене / Преговор / Упражняване / Поддръжка / Прилагане на знанията и уменията.

Система по английски език на Your English Specialist

Структура

Брой на нивата в системата:


6

Брой на модулите в нивата:


12

Брой на занятията в системата:


61

Теория

Брой граматични структури:


195

Брой на визуалните графики:


160

Брой умения за комуникация:


61

Практика

Брой диалози и разговорни теми:


80

Брой писмени формати/задачи:


61

Брой тестове в системата:


67

Допълнително

Преведени и озвучени думи/фрази:


5300

Допълнителни банки с думи:


12

Брой на съветите и триковете:


190

Какво още?

Нашите други пособия!


4 НАРЪЧНИКА на Специалиста

С общо 40 тренинга

25 допълнителни ПОСОБИЯ

Материали за принтиране

4 специализирани ИНСТРУМЕНТА

За да улеснят процеса

ПРОЧИТ и КОМЕНТАР

Двуезично съдържание

КУРС за системата от времена

Покриващ всички граматични времена

ПОСОБИЕ Езиков конструктор

С над 700 валидни словореда

5 КОМПЛЕКТА Предизвикателства

С поредица от 180 активности

4 тематични РАЗГОВОРНИКА

С подготвени 80 различни диалога

С над 75 часа висококачествен и мастериран аудио запис на всеки материал!

Ето една по визуална репрезентация

Степени на обхват Система по английски език на Your English Specialist

Методи на прилагане Your English Specialist

Начини на провеждане Система по английски език на Your English Specialist

   Компоненти на изучаване Система по английски език на Your English Specialist

Компоненти на проекта Your English Specialist

Оформление на проекта Your English Specialist

Каузи на проекта Your English Specialist

Повече за автора и преподавателя в системата може да научите тук