0885 46 11 22

Single Post

Защо поставянето на цели е важно при ученето на английски език!

И най-дългото пътешествие започва с една малка първа крачка…и тя често е “накриво”..но това е напълно в реда на нещата!

Поставянето на цели е от изключително важност в живота ни, независимо за кой аспект става въпрос. Дали ще е за пътуване, което искаме да осъществим, за позиция, за която искаме да кандидатстваме, за това какво искаме да постигнем в следващите 3/6/12 месеца, или за научаването на език. Примери можем да даваме много. Интересното в случая е, че често хората мислят само за крайната цел, а не толкова за постигането й.

Точно затова в тази статия решихме да дадем няколко хитри насоки, с които да постигате целите си по-лесно и целеустремено!

Все пак, Your English Specialist е проект, свързан с английския език, така че нека да дадем пример с изучаването на този език!

Имате ли желание да имате по-добри умения, когато водите телефонен разговор на английски? Да бъдете по-уверени и спокойни с клиенти на компанията, в която работите? Ако да, то започнете да си задавате следните въпроси:

1. Какви стъпки да предприема?

Замислям ли се достатъчно за процеса? Знам ли какви са отделните етапи, през които трябва да премина, за да стигна целта си? Имам ли всички нужни умения или е добре да се сдобия с още някое? До какъв времеви диапазон трябва да планирам, така че да бъдат постижими тези цели? Като си отговорим на тези въпроси, изграждаме път до определена наша нужда или до решението на даден проблем.

2. От какви елементи се състои моята желана цел? В зависимост от желания резултат може да се подходи по много начини, но освен поставянето на „Главна цел” е нужно да анализираме от какво се състой все пак тя!

Замислете се: Какви са градивните части и информацията, които да усвоя или разбера. В продължение на какъв период ще достигам всяко едно от тях и колко време да отделя?

В случая с примера, който дадохме за изучаването на английски език, състава ще изглежда по следния начин: телефонно присъствие, нужни фрази, етикет, тренинг/репетиране и най вече събеседник, с когото да се упражнявам!)

Когато установите съставните части, ги подредете по няколко критерия. Ето примерни такива: – приоритет (Телефонно присъствие) – време за изпълнение (1 месец) – трудност (7/10) – достъп (колегата от стая 302, публикация в интернет, клип с подобни ситуации, който може да ми е полезен) – градивност (учене на фрази, типични за темата + учтиви изрази и базов етикет) – честота (3 пъти в седмицата разговор по телефона, четене и водене на писмен скрипт) Да, толкова е лесно! Когато изградите представа за „състава“ на целта си, преминете към следният процес!

3. Да го пренесем на лист хартия!

Вземете празен бял лист и напишете/нарисувайте целта си от едната страна. Пътешествието до нея изобразете, като започнете от другия край на листа с първата градивна част, после тя води до следващата и т.н.. Превърнете процеса в игра или изкуство. Ако не сте толкова „Визуални”, може да напишете резюме на листа и да опишете приказка/разказ! (Това, разбира се, може да се случва изцяло на английски език, за да се упражнявате същевременно!)

Елементът с листа хартия за визуализация е от голямо значение – това ще помогне да постигнете добри резултати по-бързо. Когато изобразим нещо на лист и можем да го видим нагледно, сме по-ефективни и виждаме реално, че постигаме резултат.

4. Достатъчно постижими ли са целите ми за този времеви диапазон?

Не е нужно да си поставяме много на брой цели за кратък период от време. Важно е да са можем да постигаме малки и чести успехи, даващи ни стимул и допълнителна мотивация! След като сами се уверите, че напредвате, ще бъдете по- удовлетворени и уверени!

Направете си постижим и логичен план, който в същото време да е вълнуващ и съобразен със свободното ви време и умения!

5. Как да подхранвам изпълнението на целите си?

Има редица начини за поддръжка на целта, но сред по-изявените са редовното учене, промяна в ежедневните навици, потвърждението пред себе си, намирането на подходящ мотиватор, малки награди (разходка, шоколад или пък морков…каквото е подходящо!) при постигането на всеки от елементите по пътя и много други.

Намерете какво работи за Вас и го приложете! Внесете положителна промяна в живота си още от днес!

And how do you achieve your goals? Do you have a process?

Greets! Your English Specialist

Glossary: journey – пътешествие setting goals – поставяне на цели to reach  – достигам to assemble  – сглобявам to be able – способен съм achievable – постижим content – състав phone presence – телефонно присъствие Transfer it on paper- Пренесете го на хартия distances – разстояния There are a number of ways to – Има редица начини да Think about – Замислете се за solution – решение frequency – честота affirmation – потвърждение to achieve – да постигнеш

Scroll to Top